• slide 1
false
10
10
fade
8
1

Stroom is Noloc geregistreerd en CMI-B gecertificeerd

Programma: Loopbaanontwikkeling

 

Ontwikkelen van loopbaancompetenties

Opleidingsprogramma's van organisaties en bedrijven voorzien over het algemeen in vakinhoudelijke (bij)scholing en de ontwikkeling van vaardigheden en competenties. Het is veel minder vanzelfsprekend dat medewerkers ook de mogelijkheid krijgen om stil te staan bij hun loopbaan, de ontwikkeling daarvan en het aanleren van loopbaancompetenties die hen in staat stellen regie over hun loopbaan te voeren. In een tijd, zoals nu, waarin veranderingen elkaar zo snel opvolgen, heeft het zin om stil te staan bij vragen als: Waar sta ik? Hoe wil ik mijn loopbaan verder vorm geven? Wat is daarvoor nodig? Hoe kan ik dat ontwikkelen. Hoe blijf ik duurzaam inzetbaar? Dit heeft meerwaarde voor zowel medewerker als werkgever. Regie hebben over je loopbaan betekent dat je flexibel(er) kunt inspelen op verandering, waardoor je tijdig kunt bijsturen indien nodig en je met plezier en motivatie aan het werk blijft. 

 

Maatwerk en co-creatie

Ik heb op basis van mijn ervaring als loopbaanprofessional in de afgelopen 10 jaar, een programma voor loopbaanontwikkeling samengesteld. Het gaat om maatwerk: vraaggestuurd richting de medewerker en afgestemd, middels co-creatie, op uitgangspunten, waarden en doelstellingen van de organisatie. Het vertrekpunt is niet per definitie een stagnatie, probleem of onvrede ten aanzien van werk of loopbaan (kan wel meespelen), maar de wens om balans op te maken en vooruit te kijken, vanuit de behoefte aan persoonlijke en professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

 

Verder praten?

Denk je dat dit een mooie aanvulling zou kunnen zijn op het al bestaande aanbod binnen jouw bedrijf of organisatie? Of een goed moment om een start te maken met het faciliteren van medewerkers als het gaat om loopbaanontwikkeling? Of  wil je zelf op deze manier stilstaan bij je loopbaan? Ik maak graag een afspraak voor een verkennend gesprek.

Een korte beschrijving van mijn visie op ontwikkeling, ook onderliggend aan dit programma, vind je onder Visie.