• slide 1
false
10
10
fade
8
1

INSPIRATIE

 

“Loslaten betekent tijdelijk
het houvast verliezen,

Niet loslaten betekent voor
altijd het houvast verliezen.”

 

Søren Kierkegaard

 

Visie

 

Innerlijke en uiterlijke ontwikkeling

De visie dat mensen zich langs twee lijnen ontwikkelen, een innerlijke en uiterlijke levenslijn, staat centraal.

 

De uiterlijke levenslijn weerspiegelt:

Wie ben ik geworden onder invloed van de omstandigheden? Omstandigheden zoals: het gezin waarin je bent geboren, je school, je leerkrachten, de buurt waarin je ben opgegroeid en later je keuzes rondom studie, werk en relaties.

 

De innerlijke lijn staat, kort gezegd, voor:

Wie ben ik 'van binnen'? Wat drijft, motiveert en inspireert mij? Het komt veel voor dat deze lijn gedurende het leven steeds minder zichtbaar en tastbaar wordt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: J. Schöttelndreier, Levenslijnen 1989; E. de Waard, De veldheer en de danseres 2002.

 

Afstemming 'binnen' en 'buiten'

Loopbaan- en functioneringsproblemen doen zich voor wanneer innerlijke en uiterlijke ontwikkeling uit de pas lopen. Dan wringt er iets: wat je doet of hoe je iets doet (uiterlijke lijn) past niet meer bij wie je bent (innerlijke lijn). ‘Binnen’ en ‘buiten’ moeten weer op elkaar worden afgestemd.

 

Levensverhaal

In dit proces van afstemming speelt je eigen verhaal een belangrijke rol. Ervaring leert dat het antwoord op de loopbaan- of functioneringsvraag altijd in je eigen verhaal besloten ligt. Door met afstand naar jezelf en je eigen levensloopbaan te kijken ontstaat er enerzijds bewustwording, inzicht en ruimte voor verandering en anderzijds kracht om die verandering ook echt in te zetten.

 

Loopbaanontwikkeling: zelf aan het roer

Anno 2021, waarin veel vanzelfsprekendheden rondom werk zijn weggevallen, is loopbaanontwikkeling een continue proces van afstemming tussen jou en je omgeving. Daar wordt  steeds meer eigen initiatief in verwacht. Na afloop van een Stroom-beleidingstraject, ben je niet alleen een stap verder, maar heb je ook geleerd om in de toekomst dit proces van afstemming zelf toe te blijven passen en daarmee aan het het roer van je eigen loopbaan te staan.